Stahl Firma ELBESTAHL Stahl- und Metallhandel GmbH so sídlom v Drážďanoch je stredne veľký podnik operujúci v rámci celej Európy. Naše obchodné vzťahy siahajú od Veľkej Británie cez Poľsko, Českú Republiku,Slovensko až po Maďarsko. Okruh našich zákazníkov sa skladá z odberateľov automobilového priemyslu, zo subdodávateľov automobilového priemyslu, klimatizačnej techniky, konštrukcie rozvodových skríň, strojárenského priemyslu a zo všeobecných spracovávateľov plechu. Naše ťažisko leží pritom na zatepla a na zastudena valcovanej, ako aj na pozinkovanej oceli. Spoľahlivé a presné dodávky sú pre nás samozrejmosťou. Na váš dopyt radi odpovieme.

Certifikovaný podľa ISO 9001:2015